Informasjon om prøvesang

Prøvesang i Uranienborg Vokalensemble består av en generell stemmeprøve, fremføring av en selvvalgt sang a cappella og primavista melodi/rytme. Prøven ledes av dirigenten og to medlemer fra koret er tilstede.

Du må kunne lese noter for å prøvesynge i Uranienborg Vokalensemble. Det er en fordel om du har korerfaring.

Du må ha fylt 20 år for å bli medlem i koret. Høyeste alder for opptak er 45 år. Det kan gis dispensasjon.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Last ned skjema her: Personopplysningsskjema

Om å være sanger i Uranienborg Vokalensemble:

Uranienborg Vokalensemble er et utøvende ensemble med egne konsertproduksjoner. Koret har 24 sangere, SATB, seks på hver stemmegruppe.

Sangerne som fyller kriteriene for opptak etter prøvesang, får en prøvetid i koret på 2 til 3 måneder. Prøvetiden er gjensidig.

Sangeren får eventuelt tilbud om fast plass i ensemblet etter prøvetiden. Plassen må til enhver tid ”fylles” ved at sangeren oppfyller de krav og innehar den standarden som koret krever, både musikalsk og sosialt. Det er et mål at hver sanger skal kunne synge solistisk og alene i kvartett. Alle fremmøter er obligatoriske.

Pr år har koret normalt:

  • ukentlige prøver à 3t varighet, (torsdager kl 18.30-21.30). I tillegg må tid til egenøving påregnes
  • to helgesamlinger (bortereiseseminar), i september og i januar
  • seks konsertproduksjoner, tre pr semester
  • 14 høymesser pr år, syv pr semester. Hver korsanger synger på tre høymesser i semesteret; to i oktett/kvartett og én tutti
  • i forbindelse med konsertproduksjonene utvides prøvene med tilsammen ca 6 – 8 timer i forkant av konsertene
  • ​alle koristene har jevnlig sangersamtale alene med dirigenten