Sist endret 30. januar 2018 10:53

Klangen av Jerusalem: Romantikk og det moderne

Foto: Adrian Nielsen

Kom og hør klangen av Jerusalem i vår egen kulturhistorie! Har den rikere toner, mer liflig og sølvren klang? Eller er den mollstemt og melankolsk? Hvordan gir kirkerommet gjenklang til Jerusalems toner? Og hvordan har klangen endret seg i historien? 

Bli med å lytt, syng og utforsk Jerusalem i musikken i Uranienborg kirke!
Gratis inngang. Kollekt ved utgangen. 

I tillegg til Uranienborg Vokalensemble, dirigent Elisabeth Holte og kantor Inger Lise Ulsrud på orgel, er musikk- og kulturhistorikere utfordret til å reflektere over "Klangen fra Jerusalem". 

Samtale:
Prof. Erling Sandmoe (historiker, kulturformidler og musikkritiker)
Prof. Arne Bugge Amundsen (kulturhistoriker, ikke minst med kjennskap til ortodoksi, pietisme og norsk bedehushistorie)
Joar Haga (Jerusalemprosjektet, MF)
Eivor A. Oftestad (Jeusalemprosjektet, MF)

Kommentarer

comments powered by Disqus