2020

Okt 4
Nov 1
11:00
Gudstjeneste Uranienborg kirke
Høymesse. Oktett fra UV. Musikk av F. Liszt og G. Fauré
Nov 15
Des 13
Des 24
14:30
Gudstjeneste Uranienborg kirke
Gudstjeneste på julaften. Sangere
16:00
Gudstjeneste Uranienborg kirke
Gudstjeneste på julaften. Sangere
Des 25
11:00
Gudstjeneste Uranienborg kirke
Høymesse på juledag. Sangere